dán TSSOP20;

Tên hàng: VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver; Kiểu chân: dán TSSOP20; Hãng sx: F-TOSHIBA; Mã hàng: TC74VHCT244AFT; Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver;

Kiểu chân: dán TSSOP20;

Hãng sx: F-TOSHIBA;

Mã hàng: TC74VHCT244AFT;

Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

LÊN ĐẦU TRANG