VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver;

Kiểu chân: dán TSSOP20;

Hãng sx: F-TOSHIBA;

Mã hàng: TC74VHCT244AFT;

Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tên hàng: VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver;  Kiểu chân: dán TSSOP20;  Hãng sx: F-TOSHIBA;  Mã hàng: TC74VHCT244AFT;  Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tên hàng: VHCT244A TC74VHCT244AFT IC Driver;
Kiểu chân: dán TSSOP20;
Hãng sx: F-TOSHIBA;
Mã hàng: TC74VHCT244AFT;
Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tags: , , , ,