DAP6A_SOP-8;

Tên hàng: DAP6A IC Nguồn; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã hàng: DAP6A_SOP-8; Hàng tương đương: DAP6A, DAP6C, DAP8C, DAP11, DAP11A, DAP11C; Dùng cho: Vật tư máy in;

DAP6A IC Nguồn

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: DAP6A IC Nguồn;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã hàng: DAP6A_SOP-8;

Hàng tương đương: DAP6A, DAP6C, DAP8C, DAP11, DAP11A, DAP11C;

Dùng cho: Vật tư máy in;

LÊN ĐẦU TRANG