DAP6A IC Nguồn

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: DAP6A IC Nguồn;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã hàng: DAP6A_SOP-8;

Hàng tương đương: DAP6A, DAP6C, DAP8C, DAP11, DAP11A, DAP11C;

Dùng cho: Vật tư máy in;

Tên hàng: DAP6A IC Nguồn;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã hàng: DAP6A_SOP-8;  Hàng tương đương: DAP6A, DAP6C, DAP8C, DAP11, DAP11A, DAP11C;  Dùng cho: Vật tư máy in;

Tên hàng: DAP6A IC Nguồn;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã hàng: DAP6A_SOP-8;
Hàng tương đương: DAP6A, DAP6C, DAP8C, DAP11, DAP11A, DAP11C;
Dùng cho: Vật tư máy in;

Tags: , ,