Darlington

Tên hàng: MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng SX: Motorola; Mã: MJH11019; Tag: MJH11020

MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V

Giá: 53.000 VNĐ

Tên hàng: MJH11019 P Transistors Darlington 15A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng SX: Motorola;

Mã: MJH11019;

Tag: MJH11020

Tên hàng: TDIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V; Mã: TD62003AP; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TOSHIBA;

TD62003AP DIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TD62003AP DIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;

Mã: TD62003AP;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG