TD62003AP DIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TDIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;

Mã: TD62003AP;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TDIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;  Mã: TD62003AP;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TDIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;
Mã: TD62003AP;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: ,