DC3-26P_R;

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-26P_R; Hàng tương đương: IDE 26

DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-26P_R;

Hàng tương đương: IDE 26

LÊN ĐẦU TRANG