DC3-8P_R;

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-8P_R; Hàng tương đương: IDE 8

DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-8P_R;

Hàng tương đương: IDE 8

LÊN ĐẦU TRANG