Diode kép 20A 150V;

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V; Mã: MBRF20150CT; Kiểu chân: cắm TO-220; Dùng cho: Vật tư máy may; Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V; Mã: MBRF20150CT; Kiểu chân: cắm TO-220; Dùng cho: Vật tư máy may; Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;

Mã: MBRF20150CT;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;