Diode kép 30A 400V;

Tên hàng: MUR3040WT Diode kép 30A 400V; Mã: MUR3040WT; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng sx: ON;

MUR3040WT Diode kép 30A 400V

Giá:22.500 VNĐ

Tên hàng: MUR3040WT Diode kép 30A 400V;

Mã: MUR3040WT;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: ON;

LÊN ĐẦU TRANG