MUR3040WT Diode kép 30A 400V

Giá:22.500 VNĐ

Tên hàng: MUR3040WT Diode kép 30A 400V;

Mã: MUR3040WT;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: ON;

Tên hàng: MUR3040WT Diode kép 30A 400V;  Mã: MUR3040WT;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: ON;

Tên hàng: MUR3040WT Diode kép 30A 400V;
Mã: MUR3040WT;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng sx: ON;

Tags: , , ,