DSEP29

Tên hàng: DSEP29-12A Diode 30A 1200V; Kiểu chân: cắm TO220; Hàng tương đương: DSI30-16A

DSEP29-12A Diode 30A 1200V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: DSEP29-12A Diode 30A 1200V;

Kiểu chân: cắm TO220;

Hàng tương đương: DSI30-16A

LÊN ĐẦU TRANG