F30U60DN_OLD

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM); Mã: F30U60DN_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Faichild; Dùng cho: vật tư máy hàn;Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM); Mã: F30U60DN_OLD; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Faichild; Dùng cho: vật tư máy hàn;

F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM)

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);

Mã: F30U60DN_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

LÊN ĐẦU TRANG