F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM)

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);

Mã: F30U60DN_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);  Mã: F30U60DN_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Thương hiệu: Faichild;  Dùng cho: vật tư máy hàn;Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);  Mã: F30U60DN_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Thương hiệu: Faichild;  Dùng cho: vật tư máy hàn;

Tên hàng: F30U60DN F30U60 TO-247 Diode kép 30A 600V (TM);
Mã: F30U60DN_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Thương hiệu: Faichild;
Dùng cho: vật tư máy hàn;

Tags: , ,