FAN7530

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn; Mã: FAN7530; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư màn hình

FAN7530 SOP-8 IC nguồn

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FAN7530 SOP-8 IC nguồn;

Mã: FAN7530;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình

LÊN ĐẦU TRANG