FDPF18N50

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ; Mã: FDPF18N50; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ; Mã: FDPF18N50; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220

FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng; FDPF18N50 18N50 TO-220 N MOSFET 18A 500V 265 mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

LÊN ĐẦU TRANG