FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ;

Mã: FDPF18N50;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ;  Mã: FDPF18N50;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-220

Tên hàng: FDPF18N50 18N50 TO220 N MOSFET 18A 500V 265mΩ;
Mã: FDPF18N50;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-220

Tags: , , ,