GPS40B120UD

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V; Mã: GPS40B120UD; Kiểu chân: cắm TO-247; Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier); Dùng cho: Vật tư biến tần;

GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V

Giá: 62.500 VNĐ

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V;

Mã: GPS40B120UD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier);

Dùng cho: Vật tư biến tần;

LÊN ĐẦU TRANG