GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V

Giá: 62.500 VNĐ

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V;

Mã: GPS40B120UD;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier);

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V;  Mã: GPS40B120UD;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier);  Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: GPS40B120UD IRGPS40B120UD TO-247 IGBT 80A 1200V;
Mã: GPS40B120UD;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng SX: IR (Internatioal Rectifier);
Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG