HA17339A

Tên hàng: LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: TI; Dùng cho: Vật tư bếp từ;

LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: TI;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

LÊN ĐẦU TRANG