HC4066_TSSOP14_nic

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự; Mã: HC4066_TSSOP14; Kiểu chân: dán TSSOP14; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066; Phân nhóm: IC họ 74

HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự;

Mã: HC4066_TSSOP14;

Kiểu chân: dán TSSOP14;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066;

Phân nhóm: IC họ 74