HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự;

Mã: HC4066_TSSOP14;

Kiểu chân: dán TSSOP14;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự;  Mã: HC4066_TSSOP14;  Kiểu chân: dán TSSOP14;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: HC4066A HC4066 TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự;
Mã: HC4066_TSSOP14;
Kiểu chân: dán TSSOP14;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR HC4066;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , ,