HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER;

Tên hàng: TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER; Mã: TD62064BFG; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: TOSHIBA; Dùng cho: Vật tư điều hòa; Hàng tương đương: TD62064 TD62064BF

TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER;

Mã: TD62064BFG;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Dùng cho: Vật tư điều hòa;

Hàng tương đương: TD62064 TD62064BF