TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER;

Mã: TD62064BFG;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Dùng cho: Vật tư điều hòa;

Hàng tương đương: TD62064 TD62064BF

Tên hàng: TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER;  Mã: TD62064BFG;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: TOSHIBA;  Dùng cho: Vật tư điều hòa;  Hàng tương đương: TD62064 TD62064BF

Tên hàng: TD62064BFG SOP16 4ch HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DIVER;
Mã: TD62064BFG;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: TOSHIBA;
Dùng cho: Vật tư điều hòa;
Hàng tương đương: TD62064 TD62064BF

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG