IC Ampli

TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO;

Mã: TDA2822M ;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: ST

LÊN ĐẦU TRANG