TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO;

Mã: TDA2822M ;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: ST

Tên hàng: TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO;  Mã: TDA2822M ;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: ST

Tên hàng: TDA2822 TDA2822M IC Ampli AUDIO;
Mã: TDA2822M ;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: ST

Tags: , , ,