IC Khuếch đại ampli (TM);

Tên hàng: STK4162II IC Khuếch đại ampli (TM); Mã hàng: STK4162II ; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: SANYO; Dùng cho: Vật tư Ampli

STK4162II IC Khuếch đại ampli (TM)

Giá: 78.000 VNĐ

Tên hàng: STK4162II IC Khuếch đại ampli (TM);

Mã hàng: STK4162II ;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: SANYO;

Dùng cho: Vật tư Ampli

LÊN ĐẦU TRANG