STK4162II IC Khuếch đại ampli (TM)

Giá: 82.000 VNĐ

Tên hàng: STK4162II IC Khuếch đại ampli (TM);

Mã hàng: STK4162II ;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: SANYO;

Dùng cho: Vật tư Ampli

Tags: , , , ,