IC nguồn Green-Mode PWM Controller;

Tên hàng: LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller; Mã: LD7575PS; Kiểu chân: dán SOP-8; Dùng cho: Vật tư màn hình

LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller;

Mã: LD7575PS;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình