LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller;

Mã: LD7575PS;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller;  Mã: LD7575PS;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Vật tư màn hình

Tên hàng: LD7575PS SOP-8 IC nguồn Green-Mode PWM Controller;
Mã: LD7575PS;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Vật tư màn hình

Tags: , ,