IC VĐK ARM MCU

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP; Mã: ATMEGA32A-AU; Kiểu chân: dán TQFP44; Hãng sx: ATMEL

ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP;

Mã: ATMEGA32A-AU;

Kiểu chân: dán TQFP44;

Hãng sx: ATMEL

LÊN ĐẦU TRANG