ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP;

Mã: ATMEGA32A-AU;

Kiểu chân: dán TQFP44;

Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP;  Mã: ATMEGA32A-AU;  Kiểu chân: dán TQFP44;  Hãng sx: ATMEL

Tên hàng: ATMEGA32A-AU TQFP44 IC VĐK ARM MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP;
Mã: ATMEGA32A-AU;
Kiểu chân: dán TQFP44;
Hãng sx: ATMEL

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG