IR2101S

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE; Mã: IR2101S; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;

Mã: IR2101S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE; Mã: IR2101S; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;

Mã: IR2101S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

LÊN ĐẦU TRANG