IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;

Mã: IR2101S;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;  Mã: IR2101S;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2101S IR2101 SOP8 IC DRIVER HIGH/LOW SIDE;
Mã: IR2101S;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: IR;
Phân nhóm: IC DRIVER

Tags: , ,