IR2113S

Tên hàng: IR2113S IC DRIVER; Mã: IR2113S; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: IR;

IR2113S IC DRIVER

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: IR2113S IC DRIVER;

Mã: IR2113S;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: IR;

LÊN ĐẦU TRANG