IR2113S IC DRIVER

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: IR2113S IC DRIVER;

Mã: IR2113S;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: IR;

Tên hàng: IR2113S IC DRIVER;  Mã: IR2113S;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: IR;

Tên hàng: IR2113S IC DRIVER;
Mã: IR2113S;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: IR;

Tags: , , ,