IRFP460LC_OLD;

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM); Mã: IRFP460LC_OLD; Hãng sx: IR; Kiểu chân: cắm TO-247;

IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM)

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP460LC IRFP460A IRFP460 TO-247 N MOSFET 20A 500V (TM);

Mã: IRFP460LC_OLD;

Hãng sx: IR;

Kiểu chân: cắm TO-247;

LÊN ĐẦU TRANG