IRLR7843

Tên hàng: IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V; Mã: LR7843; Kiểu chân: dán TO-252; Thương hiệu: IR; Phân nhóm: N MOSFET

IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V;

Mã: LR7843;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: N MOSFET

LÊN ĐẦU TRANG