IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V;

Mã: LR7843;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: IR;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V;  Mã: LR7843;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: IR;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRLR7843 LR7843 TO252 N MOSFET 160A 30V;
Mã: LR7843;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: IR;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: ,