J6920_OLD;

Tên hàng: J6920 TO-3P N Transistor 20A 800V (TM); Mã: J6920_OLD; Hãng sx: TOSHIBA;

J6920 TO-3P N Transistor 20A 800V (TM)

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: J6920 TO-3P N Transistor 20A 800V (TM);

Mã: J6920_OLD;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM); Mã: J6920_OLD; Kiểu chân: cắmTên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM); Mã: J6920_OLD; Kiểu chân: cắm

J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM);

Mã: J6920_OLD;

Kiểu chân: cắm

LÊN ĐẦU TRANG