J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM);

Mã: J6920_OLD;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM);  Mã: J6920_OLD;  Kiểu chân: cắmTên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM);  Mã: J6920_OLD;  Kiểu chân: cắm

Tên hàng: J6920 NPN Transistor 20A 800V (TM);
Mã: J6920_OLD;
Kiểu chân: cắm

Tags: , ,