KBP307_SMC

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V; Mã: KBP307_SMC; Hàng tương đương: KBP310

KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;

Mã: KBP307_SMC;

Hàng tương đương: KBP310

LÊN ĐẦU TRANG