KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;

Mã: KBP307_SMC;

Hàng tương đương: KBP310

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;  Mã: KBP307_SMC;  Hàng tương đương: KBP310

Tên hàng: KBP307 Cầu diode dẹt chân tròn 3A 700V;
Mã: KBP307_SMC;
Hàng tương đương: KBP310

Tags: , , ,