L298N;

Tên hàng: L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control; Kiểu chân: cắm Hãng sx: ST; Mã hàng: L298N;

L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control

Giá:25.500 VNĐ

Tên hàng: L298 L298N L298HN Dual H-Bridge Module (L298N) for Motor Control;

Kiểu chân: cắm

Hãng sx: ST;

Mã hàng: L298N;

LÊN ĐẦU TRANG