LDP5B-3V;

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5B-3V;Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor; Mã: LDP5B-3V;

LED xanh biển phi 5mm đơn indoor

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;

Mã: LDP5B-3V;

LÊN ĐẦU TRANG