LM2576T-12V;

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V; Mã hàng: LM2576T-12V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: National;

LM2576T-12 IC nguồn switching 12V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V;

Mã hàng: LM2576T-12V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V; Mã hàng: LM2576T-12V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: National;

LM2576T-12 IC nguồn switching 12V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V;

Mã hàng: LM2576T-12V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

LÊN ĐẦU TRANG