LM2576T-12 IC nguồn switching 12V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V;

Mã hàng: LM2576T-12V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: National;

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V;  Mã hàng: LM2576T-12V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: National;

Tên hàng: LM2576T-12 IC nguồn switching 12V;
Mã hàng: LM2576T-12V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: National;

Tags: , , ,