LM393

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF; Mã: LM393_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: TI; Hàng tương đương: LM393DR, A393F

LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR, A393F

LÊN ĐẦU TRANG