LNK364PN IC nguồn;

LNK364PN IC nguồn

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: LNK364PN IC nguồn; Mã: LNK364PN; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: Power;