LNK364PN IC nguồn

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: LNK364PN IC nguồn;

Mã: LNK364PN;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Tên hàng: LNK364PN IC nguồn;  Mã: LNK364PN;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: Power;

Tên hàng: LNK364PN IC nguồn;
Mã: LNK364PN;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: Power;

Tags: , , ,